Database

Found 458 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
V
Kancelář města (?)..  (1675–1696). Nedatováno, zřejmě počátek 18. století..  Výtah z pamětí města Hradiště z let 1675–1696..
Neysser, Johann Josef, městský syndik v letech 1717–1750..  (1562)–1740. Výpisy pořízeny v roce 1727 zřejmě v souvislosti se žádostí Dismase Josefa Ignáce Hoffera o poskytnutí údajů o vzniku a dějinách města. .  Výpisy z kroniky Johanna Josefa Neyssera v Knize opisů privilegií, listin, reversů a historických událostí města Nového Jičína z let 1562–1740. . Abstract
Schwoy, František Josef (1742-1806), pravděpodobný autor výpisů..  (1. století př. n. l. – 1723). Opisy pořízeny pravděpodobně ve druhé polovině 18. století. .  Výpisy z českých a německých kronik a pamětních knih k dějinám Velkého Meziříčí..
Kancelář města..  (do r. 1663). Text nedatován. Pořízen zřejmě ve 20. letech 18. století na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera. Jako předloha byl pravděpodobně použit dřívější opis pořízený pro Tomáše Pešinu z Čechorodu..  Výpis týkající se Moravského Krumlova z díla Matthiase Meriana "Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae".. Abstract
U