Database

Found 14 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Asc)]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y [Z]   [Show ALL]
Z
Heger, Michael. Moravskotřebovský měšťan a tkadlec..  (1321)–1716. Zápisy pořízeny v letech 1683 až 1716..  Zápisky tkalce Michaela Hegera.. Abstract
Autor neznámý,.  Text sepsán pravděpodobně na počátku 19. století..  Zlomek rukopisu jihlavské kroniky (Chronik der Stadt Iglau).. Abstract
Cerroni, J. P..  Text sepsán na přelomu 18. a 19. století..  Znaym.. Abstract