Database

Found 9 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Asc)]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V [W] X Y Z   [Show ALL]
W
Autor neznámý..  (od mýtických dob do poloviny 17. století). Text vznikl v poslední čtvrtině 17. století (po roce 1679)..  Wiederlegung der königlichen Stadt Brünn zugegen des von der königlichen Stadt Olmütz so institulirten Lydii lapidis und behaubten wollenden Haupt-Stadt. . Abstract
Žídek, Kašpar František Josef. Dodatky pořízené jinými autory..  (1233–1761). Text sepsán v poslední třetině 18. století..  Wsseligaké Pamatky.. Abstract
Kancelář města.  (1586–1653). Text vyhotoven zřejmě na počátku 60. let 17. století..  Wyznamenání niekterých pamietihodných wieczy miesta a obce Landsskrounské se dotejkajících. . Abstract