Database

Found 7 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Asc)]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T [U] V W X Y Z   [Show ALL]
U
Kancelář města..  (do 1. pol. 17. století). Většinou opisy starších předloh. Nedatováno, pravděpodobně 20. léta 18. století. Část textů vložena v pozdějším období..  Ursprung und Ausserbauung Von der ... Stadt Trebitsch. 2) Miesteczko Drzewicz. 3) Origo civitatis Trebitzensis.... Abstract