Database

Found 12 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Asc)]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S [T] U V W X Y Z   [Show ALL]
T
Flade, Fridrich, písař města Olomouce a původní autor..  (7. 6. 1642–8.7. 1650). Opis pořízen zřejmě ve druhé polovině 17. století či na počátku 18. století. Originál nezachován..  Tag[e]buch des feindlichen Einfalls der Schweden in das Marggrafthum Mähren und der Besitznehmung der Stadt Ollmütz 1642. . Abstract
Marzy, Johann Heinrich (1722–1801), jihlavský měšťan a historik..  (1559–1740). Text vznikl ve druhé polovině 18. století..  Thurm.. Abstract
Kancelář města..  (Do roku 1642). Text nedatován. Pravděpodobně vyhotoven ve 20. letech 18. století na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera..  Topographische Nachrichten. . Abstract
Autor neznámý..  (1006–1620). Vznik rukopisu konec 18. století..  Tzv. Brněnské paměti.. Abstract
Pospíšil, Matyáš. Městský syndik (chybně připisováno faráři Chudánkovi)..  (12.–18. století). Vznik textu pravděpodobně ve 20. letech 18. století..  Tzv. Chudánkova kronika.. Abstract
Autor neznámý..  Zápisy vedeny ve 2. pol. 18. století..  Tzv. Kronika Františka Melichara. . Abstract