Database

Found 40 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Asc)]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R [S] T U V W X Y Z   [Show ALL]
S
Holzenberger, Franziscus, jezuitský kněz (A)., Mauller, Joseph Fridericus, kanovník šternberský (B)., Walter, Franciscus, mag. Phil., Bac. Teolg., farář a děkan z Oder (C)., Scintilla, Johan, olomoucký rychtář. Autor původního textu. Autor opisu neznámý (D)., Autor neznámý (E-L)..  Tisky: Tiskař Johann Wenzel Schindler. A. Tisk: Opava, 1750; B. Tisk: Opava, 1751; C. Tisk: Opava, 1751. Rukopisy: D. (1620) opis; E. (po roce 1620); F. 1620–1670; G. (1620); H. (1642–1644); I. 1709–1754; J. (1758); K. (1758); L. (1765)..  Sbírka tištěných a rukopisných textů k dějinám Olomouce.. Abstract
Kancelář města.  (Zápisy dovedeny do roku 1622). Text datován rokem 1728..  "Schloß, undt Stadt Holleschau".. Abstract
Kancelář města..  Průvodní dopis městské rady datován 17. března 1727..  Specificatio Memorabilium Civitatis Untzoviensis. . Abstract
Svoboda, Josef, původní autor..  (1101–1655). Opis z 18. století..  Stadt Drewicz. . Abstract
Cerroni, J. P. (?). Cerroniho opis rukopisu ve vlastnictví Dismase Josepha Ignáce Hoffera..  Původní text sepsán v první třetině 18. století. Opis pravděpodobně z přelomu 18. a 19. století..  Stadt Eybenschitz in Mähren.. Abstract
Šebesta, Jan Jaroměřský, městský písař. Jiní městští písaři..  Celkově zahrnuje období 1525-1650. Pamětní zápisy z let 1624–1637..  Stadt Jaromeritzer Vormerkbuch. . Abstract
Hejduček, František (?). V letech 1719–1734 městský písař, lipnický rodák..  (1378–1726). Jednotlivé texty datované 3. ledna 1727, 9. července 1728, 10. listopadu 1728..  Stadt Leipnik.. Abstract
Kancelář města.  Text datován 17. května 1727..  "Stadtl Braunsberg.". Abstract
Kancelář města..  (1019–1722). Průvodní dopisy městské rady datovány 21. března 1727, 15. ledna 1728..  Statt Hungarisch – Brod. . Abstract
Kancelář města..  (1206–1728). Text datován 15. ledna 1728. Letopočet 1206 uvedený radou jako nejstarší doklad o existenci města je mylný. Správný letopočet vztahující se k artikulům ševcovského cechu je 1506. .  Stručné poznámky k dějinám Potštátu formou dopisu Dismasu Josefu Ignáci Hofferovi. Abstract
Kancelář města..  (8. stol.–poč. 18. stol.). Text nedatovaný, pravděpodobně první třetina 18. století..  Stručné sepsání dějin městečka Jevišovic od jeho mýtického založení v 8. století.. Abstract
Kancelář města..  (od nejstarších dob do roku 1728). Text zřejmě vyhotoven v roce 1728. Do tohoto data jsou dějiny městečka dovedeny..  Stručné vylíčení dějin Bzence, popis sídla a původ názvu. (Bez názvu).. Abstract