Database

Found 19 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Asc)]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q [R] S T U V W X Y Z   [Show ALL]
R
Autor neznámý..  (1535–1627). Pořízeno pravděpodobně v první či druhé polovině 17. století..  Rejstřík a stručné historické záznamy k dějinám Valašského Meziříčí a okolí zahrnující období 1535–1627..
Autor neznámý..  (1405–1777). Text vznikl pravděpodobně na konci 70. let či v 80. letech 18. století..  Römerstädter Chronik. . Abstract
d’Elvert, Christian (1803–1896)..  Opisy pořízeny zřejmě v první polovině 19. století..  Rukopisné materiály k dějinám Telče.. Abstract