Database

Found 82 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Asc)]
A B C D E F G H I J K L M N O [P] Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
P
Zikmundek, Martin (1569–1641), primátor města Lipníku nad Bečvou..  1598–1640, 1730. Paměti Martina Zikmundka zahrnují období let 1598–1640. Poznámka primátora Antonína Ignáce Hrušky o držitelích rukopisu z roku 1730. .  Paměti budoucné potřebné ode mne Martina Zikmundka, měštěnína města Lipníka.. Abstract
Autor neznámý..  (Konec 17. – 1. polovina 18. století.). Původní text sepsán roku 1738. Opis z roku 1902..  Paměti nalezené v makovici hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice. . Abstract