Database

Found 16 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Asc)]
A B C D E F G H I J K L [M] N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
M
Kancelář městečka..  (15. stol.–1715). Text datován 6. dubna 1728..  Markt Pralitz.. Abstract
Kancelář města.  (1576, 1600–1694). Zápisy pořízeny v první polovině 18. století..  "Memorabilien von der Stadt Bautsch.". Abstract
Kancelář městečka..  (do poč. 18. stol.). Text datován 12. června 1727..  Merckwürdigkeiten.. Abstract
Autor neznámý..  (15.–18. století). Text sepsán v průběhu 18. století..  Merkwürdigkeiten der...Burg, Statt und Herrschaft Fulnek.. Abstract