Database

Found 11 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Asc)]
A B C D E F G H I [J] K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
J
Kancelář města, původní autor., Autor opisu neznámý..  (Do roku 1720). Opis pořízen na konci 18. století. .  Jaromierzicz unweith Gewitsch. . Abstract
Hanzely, Antonín Šebestián (1710–1781), městský syndik od roku 1761..  (1. století př. n. l.–počátek 18. století). Vznik pravděpodobně druhá polovina 18. století..  Jungfräuliche Ehrenkranz der jeder Zeit getreuen k. Stadt Brünn. . Abstract