Database

Found 15 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Asc)]
A B C D E F G [H] I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
H
Hanzely, Karel Josef (1744–1806), gymnaziální profesor v Brně..  Vznik pravděpodobně poslední čtvrtina 18. nebo počátek 19. století..  Hanzelyho koncepty k dějinám města Brna.. Abstract
Kancelář města..  (1412–1727). Text datován 7. června 1727..  Historische Beschreibung der Stadt Straznitz.. Abstract
Kancelář města..  (Do roku 1712). Texty datovány 20. prosince 1727, 28. července 1797..  Historische Beschreibung Von der Stadt Slabings, Anno 1727. . Abstract
Kancelář města..  Průvodní dopis městské rady datován 29. listopadu 1728..  Historische Information. . Abstract
Kancelář města..  Texty datovány 9. listopadu 1728. Záznamy týkající se událostí ve městě od jeho vzniku do počátku 18. století..  Hystorische Beschreibung Von Erbauung, ersten Ursprung...der Stadt Austerlitz, auff Böhmisch Slawkow genandt . Abstract
Kancelář městečka..  (do roku 1620). Text nedatován. Pravděpodobně 20. léta 18. století..  Hystorische Nachricht undt Merckwürdigkeiten von...den uhralten Städten Startsch.... Abstract
Kancelář města..  (Od počátků města do 17. stol.) Texty datovány 24. října 1727, 27. června 1728, 15. března 1729..  Hystorische Nachricht, undt Merckwürdigkeiten der Stadt Töltsch im Marggrafthumb Mähren.. Abstract