Database

Found 10 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Asc)]
A B C D E F [G] H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
G
Autor neznámý., Cerroni, J. P..  (799–1742). Text pořízen zřejmě ve druhé polovině 18. století..  Geschichte der königlichen Stadt Iglau. . Abstract
Kancelář města, původní autor., Autor opisu neznámý..  (Do 20. let 18. stol.). Opis pořízen na konci 18. století..  Gewitsch. Von Erbauung der Stadt Gewicz. . Abstract