Database

Found 29 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
A B C [D] E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
D
Kancelář města pro Tomáše Pešinu z Čechorodu..  Zápisy dovedeny do roku 1646. Text sepsán zřejmě v 60. letech 17. století..  Die Stadt Schönberg in Mähren.. Abstract
Kancelář města..  (1389–1812). Rukopis datován 1813..  Die Stadt Fulnek in Mähren.. Abstract
Habermann, Johann. Jihlavský měšťan., 5 jiných písařských rukou (Někteří autoři z rodiny Habermannů - Hanns Habermann, Johannes Habermann)..  (Od narození Ježíše Krista)–1671. Většina zápisů se vztahuje k 16. a první pol. 17. století. Kronika založena v roce 1669..  Die Habermann Chronik. . Abstract
Hanzely, Antonín Šebestián (1710–1781), městský syndik od roku 1761..  (1675)–1755. Vznik rukopisu zřejmě mezi lety 1741 a 1755..  Diarium.. Abstract
Autor neznámý..  (24. 12. 1741 – 18. 4. 1742). Vznik rukopisu polovina 18. století..  Diarium Brunnense. . Abstract
Skřivánek, Pavel Jeroným z Blanska († 1664), radní písař do roku 1646, posléze městský radní..  3. 5.–23. 8. 1645. Vznik rukopisu 1645. Vydáno tiskem Wien 1646, Ollmütz 1661..  Diarium bellicvm Brvnense. . Abstract
Hanzely, Antonín Šebestián (1710–1781), městský syndik od roku 1761..  Vznik textu zřejmě po polovině 18. století. Vznik opisu (podle datace předmluvy) 1806..  Descriptio poetica originis Brunae (Origo Brunae). . Abstract
Kancelář města..  (1585–1708). Text datován 18. červa 1727..  Denkwürdigkeiten der Stadt und Herrschaft Wsetin. . Abstract
Cerroni, Jan Petr (1753-1826), Jiné písařské ruce.  Materiály systematicky pořizovány ke konci 18. a na počátku 19. století..  Denkwürdigkeiten der königl. Stadt Iglau. . Abstract
Autor neznámý (Tacitus Anonymus, fol. 140r). Více písařských rukou..  (Od počátku města do 7. 10. 1701). Opis staršího textu pravděpodobně pořízen okolo pol. 18. století..  De ortu et augmento urbis Iglaviae (opis starší kroniky).. Abstract