Database

Found 36 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Asc)]
A B [C] D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
C
Sutor, Sebastian (zemřel 1666). Radní písař města Brna..  Polovina čtyřicátých let 17. století – 1666, vznik textu 1666, vznik opisu (podle datace předmluvy) 1806..  Canzleyordnung und Regul von die königliche Stadt Brünn. . Abstract
Autor neznámý..  (799), (1434–1486), (1522–1524). Text sepsán zřejmě na konci 18. století..  "Chronik der Stadt Iglau" [Bes desek a titulní strany]. Abstract
Kancelář města (?)..  (1212 – 1722). Text sepsán pravděpodobně v první třetině 18. století..  Chronik der uralten Stadt Eibenschitz.. Abstract
Autor neznámý (Na deskách snad již z 20. stol. „Chronik Mähr. Schönberg handgeschrieben ohn Namensangabe“)..  (1591–1746). Podle písma částečný opis staršího textu doplněný o novější zápisy. Opis pořízen zřejmě v polovině 18. století..  Chronik Mähr. Schönberg.. Abstract
Autor neznámý..  (1632–1698). Opis zřejmě až z 18. století..  Chronologické poznámky k dějinám Jihlavy.. Abstract