Database

Found 27 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Asc)]
A [B] C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
B
Kancelář města..  (16. – poč. 18. stol.). Text datován 30. dubna 1728..  Bericht Von der Stadt Neustadtl. . Abstract
Kancelář města. Opis původního textu..  Opis původního textu zaslaného ve 20. letech radou města na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera (MS Hofferianum, fol. 2a). Opis pořízen na konci 18. století..  Beschreibung von Erbauung der Stadt Wischau.. Abstract