Database

Found 23 results

Sort by: Author [ Keyword  (Asc)] Title
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T [U] V W X Y Z   [Show ALL]
Uherské Hradiště
Kancelář města (?)..  (1675–1696). Nedatováno, zřejmě počátek 18. století..  Výtah z pamětí města Hradiště z let 1675–1696..
Kancelář města..  (1469–1546, 1472–1724). Průvodní dopis městské rady datován 26. listopadu 1728. Některé texty přiloženy v pozdějším období..  Pamiet XVII. . Abstract
Uherský Brod
Kancelář města..  (1019–1722). Průvodní dopisy městské rady datovány 21. března 1727, 15. ledna 1728..  Statt Hungarisch – Brod. . Abstract
Uničov