Database

Found 16 results

Sort by: Author [ Keyword  (Asc)] Title
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S [T] U V W X Y Z   [Show ALL]
Telč
Tišnov
Třebíč
Svoboda, Josef, původní autor..  (1101–1655). Opis z 18. století..  Stadt Drewicz. . Abstract
Autor neznámý..  (Konec 17. – 1. polovina 18. století.). Původní text sepsán roku 1738. Opis z roku 1902..  Paměti nalezené v makovici hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice. . Abstract
Autor neznámý..  (1101–1654), (1440–1502). Text sepsán v první pol. 18. století a doplněn ve 2. pol. 18. století..  De origine et progressu tam civitatis quam monasterii ordinis s. Benedicti Trebitzensis. . Abstract
Kancelář města..  (do 1. pol. 17. století). Většinou opisy starších předloh. Nedatováno, pravděpodobně 20. léta 18. století. Část textů vložena v pozdějším období..  Ursprung und Ausserbauung Von der ... Stadt Trebitsch. 2) Miesteczko Drzewicz. 3) Origo civitatis Trebitzensis.... Abstract
Třešť
Autor neznámý..  Zápisy vedeny ve 2. pol. 18. století..  Tzv. Kronika Františka Melichara. . Abstract