Database

Found 23 results

Sort by: Author [ Keyword  (Asc)] Title
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R [S] T U V W X Y Z   [Show ALL]
Šatov
Slavičín
Wrbietický, Mikuláš. Varhaník ve Slavičíně na počátku 18. století a původní autor., Autor opisu neznámý., Meisner, Florián. Autor latinského dodatku z roku 1773..  (1453–1775). Z textu vyplývá, že po zničení původních starých zápisů pořizoval autor nové záznamy od roku 1730. Pozdější opis pořízen zřejmě po polovině 18. století. Latinský dodatek ke spisu připojil v roce 1773 farář Florián Meisner. Opis sepsán ve 2. pol. 18. století, zřejmě 1775. .  Přepis z listu v měděné báni na hrubé věži chrámu Páně Slavičínského se nacházejícího.. Abstract
Slavkov
Kancelář města..  Texty datovány 9. listopadu 1728. Záznamy týkající se událostí ve městě od jeho vzniku do počátku 18. století..  Hystorische Beschreibung Von Erbauung, ersten Ursprung...der Stadt Austerlitz, auff Böhmisch Slawkow genandt . Abstract
Slavonice
Kancelář města..  (Do roku 1712). Texty datovány 20. prosince 1727, 28. července 1797..  Historische Beschreibung Von der Stadt Slabings, Anno 1727. . Abstract
Staré město pod Sněžníkem
Stařeč
Kancelář městečka..  (do roku 1620). Text nedatován. Pravděpodobně 20. léta 18. století..  Hystorische Nachricht undt Merckwürdigkeiten von...den uhralten Städten Startsch.... Abstract
Starý Jičín
Kancelář městečka..  (do poč. 18. stol.). Text datován 12. června 1727..  Merckwürdigkeiten.. Abstract
Šternberk
Štramberk
Strážnice
Šumperk
Autor neznámý..  (1591–1669, 1760). Záznamy pojednávající o událostech 16.–17. století zřejmě pořízeny v 18. století. Záznam o přenesení ostatků sv. Teodora zřejmě z roku 1818. Ostatní záznamy z 19. století..  Kronika města Šumperka.. Abstract
Kancelář města pro Tomáše Pešinu z Čechorodu..  Zápisy dovedeny do roku 1646. Text sepsán zřejmě v 60. letech 17. století..  Die Stadt Schönberg in Mähren.. Abstract
Autor neznámý (Na deskách snad již z 20. stol. „Chronik Mähr. Schönberg handgeschrieben ohn Namensangabe“)..  (1591–1746). Podle písma částečný opis staršího textu doplněný o novější zápisy. Opis pořízen zřejmě v polovině 18. století..  Chronik Mähr. Schönberg.. Abstract
Svitavy