Database

Found 18 results

Sort by: Author [ Keyword  (Asc)] Title
A B C D E F G H I J K L M N O [P] Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
Plumlov
Podivín
Pohořelice
Potštát
Kancelář města..  (1206–1728). Text datován 15. ledna 1728. Letopočet 1206 uvedený radou jako nejstarší doklad o existenci města je mylný. Správný letopočet vztahující se k artikulům ševcovského cechu je 1506. .  Stručné poznámky k dějinám Potštátu formou dopisu Dismasu Josefu Ignáci Hofferovi. Abstract
Pravlov
Kancelář městečka..  (15. stol.–1715). Text datován 6. dubna 1728..  Markt Pralitz.. Abstract
Přerov
Příbor
Prostějov
Zlobický, Josef Valentin (?), (1743–1810), profesor českého jazyka na vídeňské univerzitě..  (14.–17. století). Výpis pořízen pravděpodobně J. V. Zlobickým na přelomu 18. a 19. století..  Prosnitz. . Abstract
Pustiměř