Database

Found 24 results

Sort by: Author [ Keyword  (Asc)] Title
A B C D E F G H I J K L [M] N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
Měřín
Mikulov
Místek
Modřice
Kancelář města..  (Do roku 1642). Text nedatován. Pravděpodobně vyhotoven ve 20. letech 18. století na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera..  Topographische Nachrichten. . Abstract
Mohelnice
Moravská Třebová
Fessel, Georg. Autor první části., Autor druhé části neznámý..  1630–1680, 1740–1785. Rukopisný text se skládá ze dvou částí. První část obsahuje zápisy Georga Fessla pro léta 1630–1680. Druhá doplňující část se vztahuje k období 1740–1785..  Notaten des Tribauern Bürgers Georg Fessel von 1630 bis 1680.. Abstract
Heger, Michael. Moravskotřebovský měšťan a tkadlec..  (1321)–1716. Zápisy pořízeny v letech 1683 až 1716..  Zápisky tkalce Michaela Hegera.. Abstract
Kancelář města. Využity zápisy Martina Jana Weidlicha..  (1517–1553, 850–1679). Opis nedatován. Pravděpodobně vyhotoven ve 20. letech 18. století na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera..  Kurtze Verzeichniss.... Stručné záznamy k historii města zahrnující období 1517–1553. . Abstract
Moravské Budějovice
Moravský Krumlov
Kancelář města..  (do r. 1663). Text nedatován. Pořízen zřejmě ve 20. letech 18. století na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera. Jako předloha byl pravděpodobně použit dřívější opis pořízený pro Tomáše Pešinu z Čechorodu..  Výpis týkající se Moravského Krumlova z díla Matthiase Meriana "Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae".. Abstract
Autor neznámý..  Bez datace. Folia 1–6 pravděpodobně 18. století, ostatní 19. století..  Stručné zápisy a poznámky k dějinám Moravského Krumlova..