Database

Found 74 results

Sort by: Author [ Keyword  (Asc)] Title
A [B] C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
Bojkovice
Boskovice
Bouzov
Břeclav
Brno
Skřivánek, Pavel Jeroným z Blanska († 1664), radní písař do roku 1646, posléze městský radní..  (1605–1610). Datace 17. 9. 1610. Originál nezachován. Opis pravděpodobně z počátku 18. století. .  Kronika Pavla Jeronýma Skřivánka z Blanska.. Abstract
Hanzely, Antonín Šebestián (1710–1781), městský syndik od roku 1761..  Vznik textu zřejmě po polovině 18. století. Vznik opisu (podle datace předmluvy) 1806..  Descriptio poetica originis Brunae (Origo Brunae). . Abstract
Cerroni, Jan Petr (1753–1826)..  (1243) – počátek 19. století. Vznik na přelomu 18. a 19. století..  Collectaneen zur Geschichte der Stadt Brünn I. . Abstract
Hanzely, Antonín Šebestián (1710–1781), městský syndik od roku 1761..  (1675)–1755. Vznik rukopisu zřejmě mezi lety 1741 a 1755..  Diarium.. Abstract
Skřivánek, Pavel Jeroným z Blanska († 1664), radní písař do roku 1646, posléze městský radní..  3. 5.–23. 8. 1645. Vznik rukopisu 1645. Vydáno tiskem Wien 1646, Ollmütz 1661..  Diarium bellicvm Brvnense. . Abstract