Database

Found 1 results

Sort by: [ Author  (Asc)] Keyword Title
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
Kancelář města..  (1206–1728). Text datován 15. ledna 1728. Letopočet 1206 uvedený radou jako nejstarší doklad o existenci města je mylný. Správný letopočet vztahující se k artikulům ševcovského cechu je 1506. .  Stručné poznámky k dějinám Potštátu formou dopisu Dismasu Josefu Ignáci Hofferovi. Abstract