Database

Found 1 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
H
Kancelář městečka..  (do roku 1620). Text nedatován. Pravděpodobně 20. léta 18. století..  Hystorische Nachricht undt Merckwürdigkeiten von...den uhralten Städten Startsch.... Abstract