Database

Found 1 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
H
Kancelář města..  (Do roku 1712). Texty datovány 20. prosince 1727, 28. července 1797..  Historische Beschreibung Von der Stadt Slabings, Anno 1727. . Abstract