Database

Found 1 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
H
Kancelář města..  Texty datovány 9. listopadu 1728. Záznamy týkající se událostí ve městě od jeho vzniku do počátku 18. století..  Hystorische Beschreibung Von Erbauung, ersten Ursprung...der Stadt Austerlitz, auff Böhmisch Slawkow genandt . Abstract