Database

Found 1 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
M
Kancelář města.  (1576, 1600–1694). Zápisy pořízeny v první polovině 18. století..  "Memorabilien von der Stadt Bautsch.". Abstract