Database

Found 9 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
Z
V
Schwoy, František Josef (1742-1806), pravděpodobný autor výpisů..  (1. století př. n. l. – 1723). Opisy pořízeny pravděpodobně ve druhé polovině 18. století. .  Výpisy z českých a německých kronik a pamětních knih k dějinám Velkého Meziříčí..
P
M
K
G
E
B