Database

Found 8 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
S
R
P
Zlobický, Josef Valentin (?), (1743–1810), profesor českého jazyka na vídeňské univerzitě..  (14.–17. století). Výpis pořízen pravděpodobně J. V. Zlobickým na přelomu 18. a 19. století..  Prosnitz. . Abstract
D