Database

Found 1 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
S
Kancelář města.  Text datován 17. května 1727..  "Stadtl Braunsberg.". Abstract