Database

Found 7 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
P
B
Kancelář města..  (16. – poč. 18. stol.). Text datován 30. dubna 1728..  Bericht Von der Stadt Neustadtl. . Abstract