Database

Found 4 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
V
Kancelář města..  (do r. 1663). Text nedatován. Pořízen zřejmě ve 20. letech 18. století na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera. Jako předloha byl pravděpodobně použit dřívější opis pořízený pro Tomáše Pešinu z Čechorodu..  Výpis týkající se Moravského Krumlova z díla Matthiase Meriana "Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae".. Abstract
S
Autor neznámý..  Bez datace. Folia 1–6 pravděpodobně 18. století, ostatní 19. století..  Stručné zápisy a poznámky k dějinám Moravského Krumlova..
P
K