Database

Found 1 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
T
Kancelář města..  (Do roku 1642). Text nedatován. Pravděpodobně vyhotoven ve 20. letech 18. století na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera..  Topographische Nachrichten. . Abstract