Database

Found 10 results

Sort by: Author [ Keyword  (Asc)] Title
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
Uherský Brod
Kancelář města..  (1019–1722). Průvodní dopisy městské rady datovány 21. března 1727, 15. ledna 1728..  Statt Hungarisch – Brod. . Abstract