Database

Found 10 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
V
S
Kancelář města..  (1019–1722). Průvodní dopisy městské rady datovány 21. března 1727, 15. ledna 1728..  Statt Hungarisch – Brod. . Abstract
P
K
I
B