Database

Found 8 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
Z
V
P
N
Fessel, Georg. Autor první části., Autor druhé části neznámý..  1630–1680, 1740–1785. Rukopisný text se skládá ze dvou částí. První část obsahuje zápisy Georga Fessla pro léta 1630–1680. Druhá doplňující část se vztahuje k období 1740–1785..  Notaten des Tribauern Bürgers Georg Fessel von 1630 bis 1680.. Abstract
K
C