Database

Found 19 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
W
V
S
Hejduček, František (?). V letech 1719–1734 městský písař, lipnický rodák..  (1378–1726). Jednotlivé texty datované 3. ledna 1727, 9. července 1728, 10. listopadu 1728..  Stadt Leipnik.. Abstract
P
O
N
K
F
Autor neznámý..  (20.7. 1740 – 3.7. 1748). Opis z poloviny 18. století..  Fragment eines Diariums über den preus. Einfall. . Abstract
D
A