Database

Found 62 results

Sort by: Author [ Keyword  (Asc)] Title
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
Olomouc
Středovský, Jan Jiří, původní autor..  (1705). Překlad do němčiny a rukopisný opis pořízeny na konci 18. nebo na počátku 19. století..  Popis počátků města Olomouce a jeho názvu v "Mercurius mährischer Denkwürdigkeiten oder unterthänigst bittender Herold".