Database

Found 62 results

Sort by: [ Author  (Asc)] Keyword Title
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
Autor neznámý..  (10. 12. 1741–23. 4. 1742). Opis zřejmě ze 2. pol. 18. století..  Olmützer Diarium des preuss. Einfalls 1741–1742. . Abstract