Database

Found 62 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
V
U
Ü
T
S
R
P
Středovský, Jan Jiří, původní autor..  (1705). Překlad do němčiny a rukopisný opis pořízeny na konci 18. nebo na počátku 19. století..  Popis počátků města Olomouce a jeho názvu v "Mercurius mährischer Denkwürdigkeiten oder unterthänigst bittender Herold".
O