Database

Found 67 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
Z
Autor neznámý,.  Text sepsán pravděpodobně na počátku 19. století..  Zlomek rukopisu jihlavské kroniky (Chronik der Stadt Iglau).. Abstract
V
U
T
R
O
M
K
Autor neznámý..  (1623–1742). Text sepsán zřejmě ve 2. pol. 18. století..  Kronika města Jihlavy 1623–1742 a Poznámky k jihlavské kronice.. Abstract
J
I
H