Database

Found 3 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
S
Cerroni, J. P. (?). Cerroniho opis rukopisu ve vlastnictví Dismase Josepha Ignáce Hoffera..  Původní text sepsán v první třetině 18. století. Opis pravděpodobně z přelomu 18. a 19. století..  Stadt Eybenschitz in Mähren.. Abstract
P
C
Kancelář města (?)..  (1212 – 1722). Text sepsán pravděpodobně v první třetině 18. století..  Chronik der uralten Stadt Eibenschitz.. Abstract