Database

Found 5 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
R
P
Kancelář města.  Opis pojednání o dějinách města datován 20. dubna 1730..  Popis města a hradu, pojednání o dějinách Fulneka.. Abstract
M
Autor neznámý..  (15.–18. století). Text sepsán v průběhu 18. století..  Merkwürdigkeiten der...Burg, Statt und Herrschaft Fulnek.. Abstract
D
Kancelář města..  (1389–1812). Rukopis datován 1813..  Die Stadt Fulnek in Mähren.. Abstract
C