Database

Found 1 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
G
Kancelář města, původní autor., Autor opisu neznámý..  (Do 20. let 18. stol.). Opis pořízen na konci 18. století..  Gewitsch. Von Erbauung der Stadt Gewicz. . Abstract