Authors

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U [V] W X Y Z   [Show ALL]
V historiografické části rukopisu se nachází více(patrně sedm) písařských rukou (1) V letech 1620 a 1625 purkmistr. Původně člen Jednoty bratrské(jeho podpis z roku 1617 na svatební smlouvě Mikuláše Drabíka). (1) V pol. 19. století kronika patřila brněnské rodině Prokopových. (1)
V roce 1554 získal erb a šlechtický přídomek z Fenixfeldu. Byl autorem vlastní autobiografie. Zemřel v roce 1561. (1) V roce 1624 převzal puškařskou dílnu ve Valašském Meziříčí po svém zemřelém bratru Jakubovi. (1) V roce 1630 jmenován profesorem v Tübingenu. (1)
V zápisech zřejmě pokračovali jeho následovníci. (1) V záznamech pokračovali jeho následovníci. (1) Václav z Jihlavy. (1)
Václav z Jihlavy. Zakladatel knihy a autor zápisů. (1) Ve 20. letech 17. stol. opustil Prostějov z důvodu provádění protireformace Karlem z Lichtenštejna a usadil se v uherské Levoči. (1) Velius, Caspar Ursinus(Svídnice 1493-Vídeň 1539), humanistický básník, dvorní historiograf a poeta laureatus. (1)
Velvarský, Jan Bohuš. Farář. (1) Více autorů. (1) Vodička, Bartoš, radní písař(zápisy od r. 1614 do r. 1619). (1)
Von Walhenheim, Joseph. Autor opisu. (1) Vrchnostenská kancelář? (1) Vychovatel v rodině Karla staršího ze Žerotína. Od poloviny 90. let 16. století diakon v Holešově. (1)
Vykonával funkci komorníka u Jetřicha z Žerotína. Od roku 1605 člen městské rady, v roce 1616 městský rychtář. (1)