Authors

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R [S] T U V W X Y Z   [Show ALL]
Sabin, Matěj, syn Jana Podolského a radní písař do roku 1615, kdy zemřel. (1) Sabotka, F. A.(1757). (1) Šafránek, Pavel, purkmistr. (1)
Saňka, Franc. (1) Saňka, Johan, písař. (1) Scheffer, Vitus(1648–1717). (1)
Schiller, Řehoř. Farář v Bučovicích v letech 1763–1785, zakladatel knihy. (1) Schindler, Martin Franz a další neznámý autor. (1) Scholtz, Jiřík Ignác, písař. Záznam z r. 1696. Ostatní záznamy pořízeny zřejmě dalšími městskými písaři. (1)
Schwoy, František Josef(1742-1806), pravděpodobný autor výpisů. (1) Scintilla, Johan, olomoucký rychtář. Autor původního textu. Autor opisu neznámý(D). (1) Šebesta, Jan Jaroměřský, městský písař. Jiní městští písaři. (1)
Šebesta, Jan, městský písař. (1) Sekurius(Securius), Josef(1617 - 1676?). (1) Setzenschragen. Více autorů většinou členové rodiny Setzenschragenů. (1)
Sibutus, Georgius. Humanista a lékař pocházející ze Saska či Durynska. (1) Sivý, Ondřej(26. 11. 1593–po 1670?), meziříčský měšťan, puškař, v učení od r. 1608. (1) Skřivánek, Pavel Jeroným z Blanska(† 1664) – radní písař města Brna do roku 1646. (1)
Skřivánek, Pavel Jeroným z Blanska(† 1664), radní písař do roku 1646, posléze městský radní. (4) Sokol Václav Brodský(kolem 1561–1616), radní písař v Lipníku. (1) Sokol, Jan, strážnický a lipnický měšťan(zemřel před rokem 1600). (1)
Sokol, Václav mladší(kolem 1588–1644), radní písař v Lipníku. (1) Solín, Václav. (1) Špaček, Karel. Pokračoval v zápisech pro období 1803-1826. (1)
Špaček, Šimon. Obuvnický mistr(zemřel 4.2. 1799). (1) Sponner, Ignác. 1. radní a syndik v letech 1795–1812. (1) Štefan, Ondřej(?) či jiný autor z řad členů Jednoty bratrské. (1)
Sterly, Andreas(1779-1852), jihlavský magistrátní rada. (1) Sterly, Andreas(1779–1852), jihlavský magistrátní rada. (1) Sterly, Andreas(1779–1853), jihlavský historik. (1)
Stolshagius, Caspar. Pocházel z braniborského Bernau, 1587 povolán do Jihlavy za pastora. (1) Strackele, Laurenz(dle Moritze Groliga). (1) Strážnický(Strasnicenides), Jan. (1)
Středovský, Jan Jiří(1679–1713), farář v Pavlovicích u Přerova, barokní historiograf a autor opisu a překladu do latiny. (1) Středovský, Jan Jiří, původní autor. (1) Střelka, Eliáš, radní písař města Třebíče(? – 1574?) a původní autor. (1)
Striss, František, městský písař(pravděpodobný autor). (1) Studoval v Altdorfu, poté působil na faře sv. Jakuba v Jihlavě. (1) Studoval ve Vídni, kde byl Celtovým žákem. (1)
Sturmius se v roce 1573 stal německým písařem v Jihlavě. Zemřel 1582. (1) Sturmius, Bernard. Studoval na univerzitě ve Wittenbergu a v Praze. V letech 1572–1573 řídil školy v Lounech a v Chomutově. (1) Sutor, Sebastian(zemřel 1666). Radní písař města Brna. (1)
Sutor, Sebastian, radní písař a syndik města Brna. Zemřel 1666. (1) Sutor, Sebastian. Radní písař a syndik města Brna. Zemřel 1666. (1) Svítil, František, novoměstský měšťan a příslušník místního významného varhanářského rodu(pozdější zápisy činěny cizí rukou). (1)
Svoboda, Josef, autor opisu(tzv. Chronicon Trebicense. Conscriptum Josepho Swoboda) z roku 1728. (1) Svoboda, Josef, původní autor. (1)