Authors

A B C D E F G H I J K L M N O [P] Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
Pardubský, Antonín, rychtář. (1) Patry, Johann Georg Patry a další členové rodiny Patry. (1) Pelinka, Jiří(1603-1648), olomoucký jezuita? (1)
Penníšek, Josef z Dačic - autor opisu rukopisu. (1) Peschka, Franz Anton(dle Josefa Edmunda Horkého). (1) Pešina, Tomáš z Čechorodu. Překlad do češtiny. (1)
Pisařiček, Johanes. Cechovní písař. (1) Plachetius, Jan(Plachetský). Původem z Velkého Meziříčí. (1) Plorantius, Matěj(Plačko, Matěj). Původem z Horních Uher. (1)
Po bitvě na Bílé hoře přestoupil na katolickou víru. (1) Po častých sporech s městským syndikem se vzdal úřednické služby a věnoval se palírnictví a hostinství. (1) Pocházel z Vimperka(Winterberg). Rektor školy v Jihlavě a později konšel. Zemřel 1559 jako nejstarší člen městské rady. (1)
Podolský, Jan, původem z Paskova. Radní písař v letech 1544-1580, kdy zemřel. (1) Podpísař, radní, rychtář a posléze primátor města. (1) Polansky, D. (2)
Polce, Ferdinand. (1) Politzer, Anton. (1) Politzer, Ernst. (1)
Poselka, Karel, autor dalšího opisu. (1) Pospíšil, Matyáš. Městský syndik(chybně připisováno faráři Chudánkovi). (1) Potomci Jan, Isidor a Fridrich a další členové rodu. (1)
Pötzl, Thomas(1748/9–1813), ředitel zaopatřovacího ústavu v Brně. (1) Poz(Paus), Jakub. Vyškovský měšťan. Zemřel 15. září 1792. (1) Později člen např. olomoucké a vratislavské kapituly. Zemřel r. 1519. (1)
Později obviněn z nepřátelského postoje k luteránské reformaci. Zřejmě od roku 1527 působil Sibutus v Brně jako lékař. (1) Později panský důchodní písař a regent uherskobrodského panství. Zemřel 1676. (1) Později působil v Rakovníku a Vysokém Mýtě. Od roku 1548 správce městské školy v Prostějově. (1)
Praský, František, městský písař. Autor původního te. (1) Pravděpodobně student medicíny studující v Olomouci a později v Praze. (1) Před stavovským povstáním pobýval na Moravě, ale již v roce 1617 byl činný jako lékař ve Stuttgartu (1)
Předek bystřického kronikáře a rychtáře Jana Sovy, jehož pozdější kronika Bystřice pod Hostýnem vychází z Jančíkova pramene. (1) Předek Josefa Kráčelíka, měšťana Valašských Klobouk v polovině 19. století. (1) Předek stolařského mistra Františka Čejky. (1)
Prendlík, Jan(?), holešovský konšel. (1) Prendlíka uvádí jako pravděpodobného autora editorka kroniky Vlasta Fialová. (1) Přenský, Jan Rudolf(Příjenský), měšťan z Veselí nad Moravou, později usazený v Hradišti. (1)
Preys, Václav. Kněz, správce bratrského sboru v Hranicích, zemřel pravděpodobně roku 1617 v Hranicích. (1) Přibližně deset písařských rukou. (1) Přípisky pozdějších autorů. (1)
příslušník známého jihlavského patricijského rodu, od r. 1601 městský německý písař jihlavský, (1) První autor kroniky z 18. století zapsal záznamy pro období 1585–1768. (1) Působil na škole ve svém rodišti. Od roku 1597 studoval ve Wittenbergu a od roku 1603 v Basileji a později v Tübingenu. (1)
Působil v Kolíně nad Rýnem, Wittenbergu, na dvoře saského kurfiřta a v Rostocku(zapsán na univerzitě v r. 1520). (1) Původně kancelář města. Opis vyhotovil Antonín Boček. (1) Původně kancelář města. Opis vyhotovil Josef Chytil. (1)
Původně kancelář města. Přepis Dismas Josef Ignác Hoffer. (1) Původní autor neznámý(Kniebandl, Johann Thadeus?). (1)