Authors

A B C D E F G H I J K L M [N] O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
Na konci titulního listu připsáno „von einem ihren mündesten Ordensbruder P.F.O.B.“(Pravděpodobně Ordinis Bernardinorum). (1) Na počátku přípis Filipa Jakuba Friebecka(1728–1802), faráře u sv. Mořice v Olomouci. (1) Nainis(?), Franz Ferdinand, bělič plátna. (1)
Narozen ve Svitavách okolo roku 1485, studoval v Olomouci a v letech 1501/1502 ve Vídni. (1) Nejpozději v roce 1777 se usadil v Mikulově, kde působil jako sekretář Moravského zemského rabinátu. (1) Nejvýznamnější člen rodu byl Abraham, nar. 1574, který byl nejen hlavním autorem tohoto rukopisu, (1)
Několik neznámých autorů. (1) Několik záznamů pořízeno i jinými osobami. (1) Některé zápisy z 19. století pořízeny starostou města Janem Hrůzou. (1)
Německý, František Josef, purkmistr Nového Města na Moravě. (1) Neysser, Johann Josef, městský syndik v letech 1717–1750. (2) Neznámí autoři opisu. (1)
Neznámí písaři. (1) Neznámý autor. Deset písařských rukou (1) Nisl na žádost Tomáše Pešiny sbíral materiály k dějinám měst v hraďišťském kraji. (1)
Nisl na žádost Tomáše Pešiny sbíral materiály k dějinám měst v hradišťském kraji. (1) Nisl, Matyáš Maxmilián, městský syndik. (1) Notata později v roce 1777 doplnil a připravil k vydání jiný hradišťský měšťan a posléze guberniální sekretář Jan Petr Cerroni. (1)
Novilianus, Martinus(Neumayer, Newmair, Winterberger). (1) Novodobý český překlad a opis pořízeny neznámým autorem. (1)