Authors

A B C D E F G H I J [K] L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
Kafka, Jakub, syndik bystřického magistrátu(k rokům 1805 a 1806). (1) Kalewski, Abraham, převor dominikánského kláštera? (1) Kalla, Josef, písař. Další písařské ruce. (1)
Kalus, Jan(1688–1750), zakladatel kroniky. Zámožný měšťan, od roku 1711 mistr tkalcovského cechu. (1) Kancelář města (20) Kancelář města(?) (1)
Kancelář města(?). (2) Kancelář města na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera. (1) Kancelář města na žádost Tomáše Pešiny z Čechorodu pro jeho připravované dílo o moravských dějinách. (1)
Kancelář města pro Matyáše Nisla, hradišťského syndika. (2) Kancelář města pro Tomáše Pešinu z Čechorodu. (2) Kancelář města, původní autor. (5)
Kancelář města, původní autor. Opis. Příloha cestovní zprávy Antonína Bočka z roku 1842. (1) Kancelář města. (54) Kancelář města. Několik písařských rukou. Autorem části textů byl zřejmě František Ignác Kontek, radní písař. (1)
Kancelář města. Opis původního textu. (1) Kancelář města. Původní autor. (1) Kancelář města. Využity zápisy Martina Jana Weidlicha. (1)
Kancelář městečka. (8) Keczlík, Karel Johannes, radní písař. (1) Keller, Andrea Ludovico, měšťan a varhaník v Mohelnici. Od roku 1727 člen městského soudu. (1)
Kindl, Johann Michael(* 1710), voják, poručík auditor a sekretář velícího generála Moravy se sídlem na Špilberku. (1) Klein, Jakob(1698?-1759?), primátor a dlouholetý člen městské rady. (1) Klein, Martin, člen městské rady v roce 1671. Pravděpodobný původní autor záznamu o vpádu Tatarů v roce 1663. (1)
Kniebandl, Johann Thadeus, pravděpodobný autor. (1) Komorník, Jan. Kožešník z Moravských Budějovic. (1) Konec života strávil v rodných Klatovech, kde byl rovněž členem městské rady. (1)
Konorza, Franc, radní písař ve 2. pol. 17. století. (1) Konorza, Franc, syn Jana Konorzy a radní písař ve 2. pol. 17. století. (1) Konorza, Jan, radní písař v letech 1630-1655, zemřel 1657. (1)
Kontek, František Ignác(zemřel 1756), radní písař ve Velkém Meziříčí. (1) Košinský, Řehoř Ignác, od roku 1666 městský syndik. (1) Koudelka, Jan(1513–1581). (1)
Kranich, Hanns. Olomoucký luteránský měšťan a původní autor. (2) Kranich, Hanns. Olomoucký luteránský měšťan. (1) Kranich, Hans, olomoucký luteránský měšťan. Původní autor. Autor opisu neznámý. (1)
Kranich, Hans. (1) Kranich, Hans. Olomoucký luteránský měšťan a původní autor. (1) Kranich, Hans. Původní autor. (1)
Kučera Dominik, boskovický rodák(2. pol. 18. - 1. pol. 19. století). (1) Kučera, Dominik. Boskovický měšťan žijící ve městě ve 2. pol. 18. a v první pol. 19. stol. (1) Kunstmüller, Karel(23. 1. 1750–7. 3. 1802), novoměstský měšťan(záznamy po roce 1802 činěny cizí rukou). (1)