Authors

A B [C] D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
Čádecký z Chotěšova, Matyáš Jiří, úředník královského tribunálu. (1) Část kroniky(po roce 1603) byla dopsána později. Autor neznámý. (1) Cech soukeníků v Jihlavě. (1)
Černovský, Mikuláš(† 1605) – podpísař v letech 1587–1601(3) a radní písař města Brna v letech 1601(3)–1602(4). (1) Cerroni, J. P. (2) Cerroni, J. P.(?). Cerroniho opis rukopisu ve vlastnictví Dismase Josepha Ignáce Hoffera. (1)
Cerroni, J.P., autor opisu. (1) Cerroni, Jan Petr(1753-1826) (1) Cerroni, Jan Petr(1753–1826). (2)
Cerroni, Jan Petr - pořídil větší část textu (1) Cerroni, Jan Petr, autor opisu. (2) Cerroni, Jan Petr, autor výpisu. (1)
Cerroni, Jan Petr, několik přípisků. (1) Cerroni, Jan Petr, od fol. 207 (1) Cerroni, Jan Petr. Autor doplňků. (1)
Chajjim, syn Schalomův z Polska(Chajjim b. Schalom Polonus). (1) Chládek, Filip(nar. 1749), novoměstský měšťan, správce Horního dvora u Nového Města na Moravě, kroniku začal psát v roce 1801. (1) Chládek, Josef, novoměstský měšťan a příbuzný Filipa Chládka(viz jiný záznam). (1)
Chodnička, Simenon, městský písař. (1) Chytil, Josef, autor opisu podle přepisu Antonína Bočka. (1) Chytil, Josef. Autor opisu dle přepisu Josefa Bočka. (1)
Člen Jednoty bratrské a pomocník správce sboru, který po Bílé hoře neopustil město. (1) Člen Jednoty bratrské. (1) Člen městské rady v Uherském Brodě do roku 1737. (2)
Člen(ové) cechu soukeníků v Jihlavě. (1) členové soukenického cechu v Místku. (1) Codde, Girolamo(verše sepsal v době svého pobytu ve městě). (1)
Corvinus, Jan František, absolvent boloňské univerzity. (1) Crugerius, Jiří(1608 - 1671). (1) Crugerius, Jiří(1608–1671). (1)
Czabak, Karel. Lipnický měšťan. (1) Czibulka, Ignác(?). (1) Czibulka, Ignác. (1)
Czuppa, Hyacint(1693–1742). Pravděpodobný hlavní autor. (1)