Authors

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
("Létha 1594 narodil sem se já Pawel Zlypiwo na nowe letho w pátek"). (1) (zápisy pro léta 1530-1575). (1) 1591 zřídil ve Starých Horách u Jihlavy tiskárnu, zemřel 17. ledna 1594. (1)
5 jiných písařských rukou(Někteří autoři z rodiny Habermannů - Hanns Habermann, Johannes Habermann). (1) Abendrath, Anton(?) (1) ale patřil také k předním členům jihlavského bratrstva mistrů pěvců. (1)
Altenhoffer, Jan, autor dalšího opisu. (1) Aquinus(Akvinus), Jan. Uherskobrodský měšťan. (1) Autor druhé části neznámý. (1)
Autor neurčen, byl jím písař tkalcovského cechu. (1) Autor neznámý (4) Autor neznámý(E-L). (1)
Autor neznámý(J.V. Zlobický?). (1) Autor neznámý(L.V.H.D.) (1) Autor neznámý(N.H.) (1)
Autor neznámý(Na deskách snad již z 20. stol. „Chronik Mähr. Schönberg handgeschrieben ohn Namensangabe“). (1) Autor neznámý(Tacitus Anonymus, fol. 140r). Více písařských rukou. (1) Autor neznámý, (1)
Autor neznámý, člen kapucínského řádu. (1) Autor neznámy, patrně jihlavský soukeník. (1) Autor neznámý, přepis záznamů v báni radniční věže provedl Peregrin Pešl, soukenický mistr (1)
Autor neznámý, zřejmě brněnský františkán(na předsádce přípisek "Priester Franciscaner-ordens"). (1) Autor neznámý. (64) Autor neznámý.(městský písař na popud Josefa Sekuria?). (1)
Autor neznámý. Několik písařských rukou. (1) Autor neznámý. Patrně vsetínský měšťan, žíjící na konci 18. a v první polovině 19. století. (1) Autor neznámý. Pravděpodobně stoupenec Jednoty bratrské. (1)
Autor neznámý. Signováno P.F.O.B. (1) Autor neznámý. Snad totožný s meziříčským měšťanem Pavlem Srbou, rychtářem a v letech 1639, 1646 a 1651 purkmistrem. (1) Autor neznámý. Zřejmě kancelář města. (1)
Autor opis neznámý. (1) Autor opisu neznámý. (12) Autor originálu i opisu neznámý. (1)
Autor posledních zápisů neznámý. (1) Autor pozdějších zápisů neznámý. (1) Autor výpisků neznámý. (1)
Autor výpisu neznámý(J. V. Zlobický?). (1) Autor výtahu neznámý. (1) Autor výtahu neznámý. Přípisy J. V. Zlobického. (1)
Autor záznamů o návštěvě Jana Sobieského a opravě kostela sv. Jakuba neznámý. (1) Balous, Václav Jan Mikuláš, městský syndik. (1) Baptista, Jan, jezuita (1)
Barger, Franz Joseph a jeho dva potomci. (1) Bartošek, Jiřík(po 1530-1584). (1) Basl, Václav(† 1615) – podpísař města Brna v letech 1603–1614. (1)
Bělkovský, Jan z Ronšova, radní písař v Prostějově. (1) Billeckh, Johann Paul(1753–1826). Městský tajemník, chirurg, historik. (1) Blahoslav, Jan (1)
Boček, Antonín, autor opisu. (1) Boček, Antonín, pravděpodobně autor opisu. (1) Boček, Antonín. Autor opisu části "Památek rozličných". (1)
Bratrstvo mistrů pěvců v Jihlavě. (1) Bunč(Buntsch), Christian Alexius, hradišťský syndikus, později zemský advokát v Brně. (1) Buntsch, Guill Ambrofimus. (1)
Bureš, Jiří František. Obchodník železem a smíšeným zbožím v Lipníku. (1) Čádecký z Chotěšova, Matyáš Jiří, úředník královského tribunálu. (1) Část kroniky(po roce 1603) byla dopsána později. Autor neznámý. (1)
Cech soukeníků v Jihlavě. (1) Černovský, Mikuláš(† 1605) – podpísař v letech 1587–1601(3) a radní písař města Brna v letech 1601(3)–1602(4). (1) Cerroni, J. P. (2)
Cerroni, J. P.(?). Cerroniho opis rukopisu ve vlastnictví Dismase Josepha Ignáce Hoffera. (1) Cerroni, J.P., autor opisu. (1) Cerroni, Jan Petr(1753-1826) (1)
Cerroni, Jan Petr(1753–1826). (2) Cerroni, Jan Petr - pořídil větší část textu (1) Cerroni, Jan Petr, autor opisu. (2)
Cerroni, Jan Petr, autor výpisu. (1) Cerroni, Jan Petr, několik přípisků. (1) Cerroni, Jan Petr, od fol. 207 (1)
Cerroni, Jan Petr. Autor doplňků. (1) Chajjim, syn Schalomův z Polska(Chajjim b. Schalom Polonus). (1) Chládek, Filip(nar. 1749), novoměstský měšťan, správce Horního dvora u Nového Města na Moravě, kroniku začal psát v roce 1801. (1)
Chládek, Josef, novoměstský měšťan a příbuzný Filipa Chládka(viz jiný záznam). (1) Chodnička, Simenon, městský písař. (1) Chytil, Josef, autor opisu podle přepisu Antonína Bočka. (1)
Chytil, Josef. Autor opisu dle přepisu Josefa Bočka. (1) Člen Jednoty bratrské a pomocník správce sboru, který po Bílé hoře neopustil město. (1) Člen Jednoty bratrské. (1)
Člen městské rady v Uherském Brodě do roku 1737. (2) Člen(ové) cechu soukeníků v Jihlavě. (1) členové soukenického cechu v Místku. (1)
Codde, Girolamo(verše sepsal v době svého pobytu ve městě). (1) Corvinus, Jan František, absolvent boloňské univerzity. (1) Crugerius, Jiří(1608 - 1671). (1)
Crugerius, Jiří(1608–1671). (1) Czabak, Karel. Lipnický měšťan. (1) Czibulka, Ignác(?). (1)
Czibulka, Ignác. (1) Czuppa, Hyacint(1693–1742). Pravděpodobný hlavní autor. (1) Další autoři. (1)
Další neznámí autoři, členové rodiny Kováříků v Třešti. (1) Další neznámy autor ze 2. poloviny 18. století. (1) Dismas, Josef Ignác Hoffer z Hofferu(1696–1747). (1)
Dlabač, Bohumír Jan, autor výtahu(?). (1) Dle d’Elverta mohl být autorem jihlavský radní Sterly, Andreas. (1) Do držení rodiny Bargerů se kniha dostala kolem pol. 19. století. (1)
Docházel do prostějovské partikulární školy. Později působil jako pomocný písař na prostějovské radnici. (1) Dukát, Jan G., radní písař a následující autor(zápisy do roku 1735). (1) Dvorský, Daniel, rodák z Mošovců v Uhrách, data narození a úmrtí neznáma, zemřel před nebo roku 1618. (1)
d’Elvert, Christian(1803–1896). (1) E. Schwab přičítá oba zlomky Martinu Leupoldovi z Löwenthalu. (1) Eberl, Franz Georg(1753–1837), magistrátní rada města Olomouce. (2)
Eckberger, Johann Alexius. Zřejmě pseudonym, skutečné jméno autora zůstává neznámé. (1) Ecker, Valentin, olomoucký měšťan a zámečnický mistr v první pol. 17. stol.. (1) Ecker, Valentin. (1)
Engelmann, František Ignatius. (1) Engelmann, František, Ignác. Olomoucký měšťan a autor opisu(?) (1) Ennius Šimon, Klatovský. Narozen okolo r. 1520 v Klatovech. Navštěvoval školu v Litoměřicích a v Praze. (1)
Eßlinger, J. T.(1701); Ditrich, I. F.(1752), městský syndik. (1) Etgens, Vít. Autor opisu z roku 1766. (1) Faráři příslušných farností. (1)
Faráři pustiměřské farnosti. (1) Faráři račické farnosti. (1) Faust, Václav(připomínán v Hustopečích v letech 1731–1740, zapisoval až události z let 1732–1737). (1)
Faust, Václav, původní autor většiny záznamů. (1) Fessel, Georg. Autor první části. (1) Filipovský, Jan, písař. (1)
Flade, Fridrich, písař města Olomouce a původní autor. (1) Foltýn, Antonín. (1) Foltýn, Jan mladší. (1)
Foltýn, Jan starší. (1) Franzky, Franz Joseph Theodor. Redaktor časopisu Allgemeines europäisches Journal. (1) Freudenthal de, Severinus Alexius, kancelista. (1)
Friebeck, Filip Jakub(1728–1802). Farář u sv. Mořice v Olomouci. (1) Friebeck, Filip Jakub(1728–1802), staroměstský kronikář a kaplan u sv. Mořice v Olomouci. (1) Friebeck, Filip Jakub(1728–1802). Farář u sv. Mořice v Olomouci. (1)
Frühauf, Norbert, jihlavský měšťan. (1) Frühauf, Norbert. (1) Fučík, Jan, meziříčský měšťan(5. 4. 1574–1631). Soukeník a barvíř sukna. (1)
Fusselius, Michael(Silesius). Tisk vydal v době svého učitelského působení v Litovli. (1) Glos, Daniel Kyjovský. Hospodář ve Velké Bíteši. (1) Gross, Jiří, hustopečský rychtář v roce 1658. Zřejmě jeden z původních autorů. (1)
Grossman, Sebastian. Olomoucký kanovník od roku 1509(2 zápisy). (1) Grossmann, Hans. Olomoucký konšel v letech 1501-1502(7 zápisů). (1) Grün, Milo Jan Nepomuk(1751–1816). (1)
Günther, Matthaeus, snad člen rodiny Günterů, který je doložen v letech 1589-1597 na univerzitách ve Frankfurtu nad Odrou, (1) Gutmann, Kašpar(† 1577), písař brněnské městské kanceláře. (1) Habermann, Johann, jihlavský měšťan a původní autor. (1)
Habermann, Johann. Jihlavský měšťan. (1) Habrich, Alexius. (1) Hannig, Richard, poslední majitel a autor záznamů. (1)
Häntschel, Tobias.Druhý muž vdovy po zemřelém Paulu Hoblovi a olomoucký kupec pocházející z Jihlavy(zápisy pro léta 1619–1629). (1) Hanuot, Ondřej. Jeden z pravděpodobných původních autorů. (1) Hanzely, Adeodatus(1691–1767). (1)
Hanzely, Antonín Šebestián(1710–1781), městský syndik od roku 1761. (3) Hanzely, Karel Josef(1744–1806), gymnaziální profesor v Brně. (2) Hanzely, Karel Josef(1744–1806), autor opisu a gymnaziální profesor. (1)
Hanzely, Karel Josef(1744–1806). Gymnaziální profesor v Brně. (1) Haškonius, Matyáš. Původně ze Strážnice. Od roku 1632 rektor obnovené katolické školy v Uherském Brodě. (1) Haškonius, Matyáš. Původní autor. (1)
Hass, Georg, olomoucký lékař a původní autor. V letech 1554–1575 zastával řadu funkcí v městské správě včetně konšelského úřadu. (1) Haupt, Johann, svitavský měšťan. (2) Heger, Michael. Moravskotřebovský měšťan a tkadlec. (1)
Heinrich, Guirandus, dominikán v Šumperku. (1) Heintz, Ioannes. (1) Heintz, Johannes. (1)
Hejduček, Bernard František(1669–1734), městský syndik v Lipníku. (1) Hejduček, František(?). V letech 1719–1734 městský písař, lipnický rodák. (1) Hempel, Johann Julian, brněnský měšťan a knihkupec. (1)
Hiebner, Erasmus(*1767), litovelský prýmkař, který text v r. 1785 falzifikoval a vydal pod svým jménem. (1) Hirnle, Franz Anton(1697–1758), tiskař. (1) Hirnle, Franz Anton(1697–1758). Tiskař. (1)
Hirnlin, Josepha, tisk. (1) Hobel, Augustin. Radní města a v roce 1553 purkmistr Olomouce. V témže roce odstraněn z rady pro svůj příklon k luteranismu. (1) Hobel, David, syn Augustina Hobla(zápisy pro léta 1584–1599). (1)
Hobel, Paul, syn Augustina Hobla(zápisy pro léta 1592, 1599–1618). (1) Hoffer, Dismas Josef Ignác(1696-1747), původní autor. (1) Hoffer, Dismas Josef Ignác(1696–1747), menší písař při moravských zemských deskách. Autor opisu. (1)
Hoffer, Dismas Josef Ignác, původní autor. (1) Hoffer, Dismas Josef Ignác. Původní autor. (1) Hoffmann, Tobias. Fulnecký měšťan. (1)
Holzenberger, Franziscus, jezuitský kněz(A). (1) Holzinger, František Josef. Prostějovský měšťan, vicesyndik a kronikář. (1) Horký, Josef Edmund(1790–1844), historik a hospodářský úředník ve službách rodu Salmů. (1)
Horn, Alexandr, přísežný písař. (1) Hovorka, Jiří z Vyškova(někde v latinské formě Hovorius, † 1617), radní písař města Brna a městský diplomat v letech 1605–1617. (1) Hovorka, Jiří z Vyškova(† 1617) – radní písař města Brna a městský diplomat v letech 1605–1617. (1)
Hradecký, Mikuláš z Kružnova, tiskař v Olomouci v letech 1626–1652. (1) Hřib, Václav František(1760–1827), oficiál při C. k. moravsko-slezském zemském knihovním úřadě. (1) Hruška, František, rychtář Dědic založil knihu v roce 1647. (1)
Jakl, Jakub, zřejmě poslední autor. (1) Jako stoupenec zřejmě českobratrského či luterského vyznání se v květnu 1638 z Meziříčí vystěhoval do Trenčína. (1) Jančík, Josef(1771–1852). (1)
Jeremias, Fridericus Leopoldus, kancelista. (1) Jiné písařské ruce (1) jiné písařské ruce. (2)
Jiní autoři. (2) Jiskra, Jan z Hartvíkova. Rektor městské školy v Čáslavi. (1) Jung, Anton Joseph, první autor záznamů, inspektor městských lázní a chirurg. (1)
Juratschek, Frantz Josef, městský písař, působil od roku 1752 do své smrti 1782. (1) Just, Wenzl Beniamin, šternberský malíř a autor opisu z roku 1711. (1) Kafka, Jakub, syndik bystřického magistrátu(k rokům 1805 a 1806). (1)
Kalewski, Abraham, převor dominikánského kláštera? (1) Kalla, Josef, písař. Další písařské ruce. (1) Kalus, Jan(1688–1750), zakladatel kroniky. Zámožný měšťan, od roku 1711 mistr tkalcovského cechu. (1)
Kancelář města (20) Kancelář města(?) (1) Kancelář města(?). (2)
Kancelář města na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera. (1) Kancelář města na žádost Tomáše Pešiny z Čechorodu pro jeho připravované dílo o moravských dějinách. (1) Kancelář města pro Matyáše Nisla, hradišťského syndika. (2)
Kancelář města pro Tomáše Pešinu z Čechorodu. (2) Kancelář města, původní autor. (5) Kancelář města, původní autor. Opis. Příloha cestovní zprávy Antonína Bočka z roku 1842. (1)
Kancelář města. (54) Kancelář města. Několik písařských rukou. Autorem části textů byl zřejmě František Ignác Kontek, radní písař. (1) Kancelář města. Opis původního textu. (1)
Kancelář města. Původní autor. (1) Kancelář města. Využity zápisy Martina Jana Weidlicha. (1) Kancelář městečka. (8)
Keczlík, Karel Johannes, radní písař. (1) Keller, Andrea Ludovico, měšťan a varhaník v Mohelnici. Od roku 1727 člen městského soudu. (1) Kindl, Johann Michael(* 1710), voják, poručík auditor a sekretář velícího generála Moravy se sídlem na Špilberku. (1)
Klein, Jakob(1698?-1759?), primátor a dlouholetý člen městské rady. (1) Klein, Martin, člen městské rady v roce 1671. Pravděpodobný původní autor záznamu o vpádu Tatarů v roce 1663. (1) Kniebandl, Johann Thadeus, pravděpodobný autor. (1)
Komorník, Jan. Kožešník z Moravských Budějovic. (1) Konec života strávil v rodných Klatovech, kde byl rovněž členem městské rady. (1) Konorza, Franc, radní písař ve 2. pol. 17. století. (1)
Konorza, Franc, syn Jana Konorzy a radní písař ve 2. pol. 17. století. (1) Konorza, Jan, radní písař v letech 1630-1655, zemřel 1657. (1) Kontek, František Ignác(zemřel 1756), radní písař ve Velkém Meziříčí. (1)
Košinský, Řehoř Ignác, od roku 1666 městský syndik. (1) Koudelka, Jan(1513–1581). (1) Kranich, Hanns. Olomoucký luteránský měšťan a původní autor. (2)
Kranich, Hanns. Olomoucký luteránský měšťan. (1) Kranich, Hans, olomoucký luteránský měšťan. Původní autor. Autor opisu neznámý. (1) Kranich, Hans. (1)
Kranich, Hans. Olomoucký luteránský měšťan a původní autor. (1) Kranich, Hans. Původní autor. (1) Kučera Dominik, boskovický rodák(2. pol. 18. - 1. pol. 19. století). (1)
Kučera, Dominik. Boskovický měšťan žijící ve městě ve 2. pol. 18. a v první pol. 19. stol. (1) Kunstmüller, Karel(23. 1. 1750–7. 3. 1802), novoměstský měšťan(záznamy po roce 1802 činěny cizí rukou). (1) Laub, Jiří, primátor v roce 1616. Zřejmě jeden z původních autorů. (1)
Leitmetzer, Joseph(ca 1757–ca 1830). (1) Lékař vystudovaný v Leidenu a pobělohorský exulant usazený v uherské Skalici a později v Lešně. (1) Letocha, Václav František(1669–1737), radní a syndik Uherského Brodu. Doplnil část zápisů. (1)
Letocha, Václav František(1669–1737). (1) Letocha, Václav František(1669–1737). Původní autor. (1) Letscher, Abraham. Letscher, Esaias. Letscher, Tobias. (1)
Leupold von Löwenthal, Martin. Původní autor. (3) Lex, Jan. (1) Ležák, Martin Josef(1657–1717), písař, radní a primátor Uherského Brodu. (1)
Lichnovský, Leopold či Sachs, Siardus. Pravděpodobní autoři opisu z roku 1702. (1) Lipman, Josef b. ElieserAschkenazi, židovský učenec. V roce 1643 byl nucen kvůli švédské okupaci opustit Kroměříž. (1) Liška, Matěj Antonín (1)
Liška, Matěj Antonín, jihlavský měšťan v 17. století. (1) Lojička, Jan Inocenc, městský písař a autor zápisů z poloviny 18. století. (1) Lorenc, Karel, purkmistr Lomnice. (1)
Loserth, Joseph Franz, tisk. (1) Loucký, Florián Josef, městský syndik. (1) Löwenthal, Martin Leupold von. (1)
Löwenthal, Martin Leupold von (1) Ludwig, Ludwig(1574–1603), lékárník a radní, autory dodatků jeho příbuzní. (1) Majitel šenkovního domu č. 41 na náměstí v letech 1745-1762, v roce 1755 i purkmistr města Nového Jičína. (1)
Märkätsch, Joannes Andreas, tehdejší městský syndik. (1) Marzy, Johann Heinrich (1) Marzy, Johann Heinrich(1722–1801), jihlavský měšťan a historik (1)
Marzy, Johann Heinrich(1722–1801), jihlavský měšťan a historik. (7) Marzy, Johann Heinrich(?)(1722–1801), jihlavský měšťan a historik. (1) Marzy, Johann Heinrich. (1)
Marzy, Johann Heinrich. Jiní autoři. (1) Maserle, Václav Michael, kostelní hospodář u sv. Jakuba. (1) Matějek, Jan, městský písař. (1)
Matějův, Urban z Potěh(?), učitel na městské škole v Jihlavě. (1) Matheus, Johann (1) Matlocius, Martinus Josephus, děkan v Třebíči. Původní autor. (1)
Matzner, Johann, jihlavský měšťan(1799–1837). (1) Mauller, Joseph Fridericus, kanovník šternberský(B). (1) Mayer, B. (1)
Meisner, Florián. Autor latinského dodatku z roku 1773. (1) Mencl, Jan z Kolsdorfu(† 1621), písař brněnské městské kanceláře. (1) Mencl, Jan z Kolsdorfu(†1621). Radní písař města Brna a městský diplomat v letech 1577–1600. (1)
Městská kancelář. (1) Městská rada. (1) Městský písař v Olomouci v letech 1423–1442. Narozen pravděpodobně na konci 14. století(1398/1399?). (1)
Michale, Mathias. (1) Mikšíček, Matěj, řeznický mistr ve Velkém Meziříčí. (1) Monse, Josef Vratislav(1733–1793), olomoucký právník, pedagog a historiograf. Autor opisu. (2)
Moritz, Mathias(1711–1782), farář v Kvasicích. (1) Mozar, Vilém. Meziříčský písař v roce 1603 a pravděpodobný původní autor. (1) Müller, Ignác. Müller, Josef. (1)
Müller, Ignác; Müller, Josef. Jihlavští soukeníci. (1) Müller, Johann. Soukeník a poslední autor. (1) Munka, Jan z Ivančic(† 1539), radní písař města Brna(1520–1538). (1)
Munka, Jan z Ivančic(† 1539), radní písař města Brna(1520–1538). Dodatky zřejmě Tomáš Pešina z Čechorodu(1629–1680). (1) Na konci titulního listu připsáno „von einem ihren mündesten Ordensbruder P.F.O.B.“(Pravděpodobně Ordinis Bernardinorum). (1) Na počátku přípis Filipa Jakuba Friebecka(1728–1802), faráře u sv. Mořice v Olomouci. (1)
Nainis(?), Franz Ferdinand, bělič plátna. (1) Narozen ve Svitavách okolo roku 1485, studoval v Olomouci a v letech 1501/1502 ve Vídni. (1) Nejpozději v roce 1777 se usadil v Mikulově, kde působil jako sekretář Moravského zemského rabinátu. (1)
Nejvýznamnější člen rodu byl Abraham, nar. 1574, který byl nejen hlavním autorem tohoto rukopisu, (1) Několik neznámých autorů. (1) Několik záznamů pořízeno i jinými osobami. (1)
Některé zápisy z 19. století pořízeny starostou města Janem Hrůzou. (1) Německý, František Josef, purkmistr Nového Města na Moravě. (1) Neysser, Johann Josef, městský syndik v letech 1717–1750. (2)
Neznámí autoři opisu. (1) Neznámí písaři. (1) Neznámý autor. Deset písařských rukou (1)
Nisl na žádost Tomáše Pešiny sbíral materiály k dějinám měst v hradišťském kraji. (1) Nisl na žádost Tomáše Pešiny sbíral materiály k dějinám měst v hraďišťském kraji. (1) Nisl, Matyáš Maxmilián, městský syndik. (1)
Notata později v roce 1777 doplnil a připravil k vydání jiný hradišťský měšťan a posléze guberniální sekretář Jan Petr Cerroni. (1) Novilianus, Martinus(Neumayer, Newmair, Winterberger). (1) Novodobý český překlad a opis pořízeny neznámým autorem. (1)
Oba sešity zřejmě napsal v roce 1612 a při odchodu z Prostějova je vzal sebou do Uher. (1) Ochsman, Václav z Rousínova(† 1615) – soudní písař města Brna v letech 1611–1615. (1) Ochsman, Václav z Rousínova(† 1615), radní písař města Brna(1611–1615). (1)
Od roku 1443 působil v Brně. (1) Od roku 1601 sekretář české dvorské kanceláře. (1) Od roku 1603 evangelický kazatel v Lipníku nad Bečvou. Zemřel v roce 1620. (1)
Od roku 1684 lékař a fyzik v kraji Hradišťském, současně významný hradišťský měšťan a purkmistr od roku 1709 až do své smrti. (1) Od roku 1692 radní písař v Uherském Brodě, zřejmě v roce 1708 jmenován městským syndikem. (2) Okáč, Franc, písař. (1)
Opis pořízen pravděpodobně ze sbírky Dismase Josefa Ignáce Hoffera(1696–1747), menšího písaře při moravských zemských deskách. (1) Opis pořízen v první polovině 18. století. Písař opisu není znám. (1) Ostravský, Jan Ignác. Vrchnostenský písař, autor většiny záznamů. Pořizoval záznamy v letech 1717-1741. (1)
Ottopek, Daniel. (1) Pardubský, Antonín, rychtář. (1) Patry, Johann Georg Patry a další členové rodiny Patry. (1)
Pelinka, Jiří(1603-1648), olomoucký jezuita? (1) Penníšek, Josef z Dačic - autor opisu rukopisu. (1) Peschka, Franz Anton(dle Josefa Edmunda Horkého). (1)
Pešina, Tomáš z Čechorodu. Překlad do češtiny. (1) Pisařiček, Johanes. Cechovní písař. (1) Plachetius, Jan(Plachetský). Původem z Velkého Meziříčí. (1)
Plorantius, Matěj(Plačko, Matěj). Původem z Horních Uher. (1) Po bitvě na Bílé hoře přestoupil na katolickou víru. (1) Po častých sporech s městským syndikem se vzdal úřednické služby a věnoval se palírnictví a hostinství. (1)
Pocházel z Vimperka(Winterberg). Rektor školy v Jihlavě a později konšel. Zemřel 1559 jako nejstarší člen městské rady. (1) Podolský, Jan, původem z Paskova. Radní písař v letech 1544-1580, kdy zemřel. (1) Podpísař, radní, rychtář a posléze primátor města. (1)
Polansky, D. (2) Polce, Ferdinand. (1) Politzer, Anton. (1)
Politzer, Ernst. (1) Poselka, Karel, autor dalšího opisu. (1) Pospíšil, Matyáš. Městský syndik(chybně připisováno faráři Chudánkovi). (1)
Potomci Jan, Isidor a Fridrich a další členové rodu. (1) Pötzl, Thomas(1748/9–1813), ředitel zaopatřovacího ústavu v Brně. (1) Poz(Paus), Jakub. Vyškovský měšťan. Zemřel 15. září 1792. (1)
Později člen např. olomoucké a vratislavské kapituly. Zemřel r. 1519. (1) Později obviněn z nepřátelského postoje k luteránské reformaci. Zřejmě od roku 1527 působil Sibutus v Brně jako lékař. (1) Později panský důchodní písař a regent uherskobrodského panství. Zemřel 1676. (1)
Později působil v Rakovníku a Vysokém Mýtě. Od roku 1548 správce městské školy v Prostějově. (1) Praský, František, městský písař. Autor původního te. (1) Pravděpodobně student medicíny studující v Olomouci a později v Praze. (1)
Před stavovským povstáním pobýval na Moravě, ale již v roce 1617 byl činný jako lékař ve Stuttgartu (1) Předek bystřického kronikáře a rychtáře Jana Sovy, jehož pozdější kronika Bystřice pod Hostýnem vychází z Jančíkova pramene. (1) Předek Josefa Kráčelíka, měšťana Valašských Klobouk v polovině 19. století. (1)
Předek stolařského mistra Františka Čejky. (1) Prendlík, Jan(?), holešovský konšel. (1) Prendlíka uvádí jako pravděpodobného autora editorka kroniky Vlasta Fialová. (1)
Přenský, Jan Rudolf(Příjenský), měšťan z Veselí nad Moravou, později usazený v Hradišti. (1) Preys, Václav. Kněz, správce bratrského sboru v Hranicích, zemřel pravděpodobně roku 1617 v Hranicích. (1) Přibližně deset písařských rukou. (1)
Přípisky pozdějších autorů. (1) příslušník známého jihlavského patricijského rodu, od r. 1601 městský německý písař jihlavský, (1) První autor kroniky z 18. století zapsal záznamy pro období 1585–1768. (1)
Působil na škole ve svém rodišti. Od roku 1597 studoval ve Wittenbergu a od roku 1603 v Basileji a později v Tübingenu. (1) Působil v Kolíně nad Rýnem, Wittenbergu, na dvoře saského kurfiřta a v Rostocku(zapsán na univerzitě v r. 1520). (1) Původně kancelář města. Opis vyhotovil Antonín Boček. (1)
Původně kancelář města. Opis vyhotovil Josef Chytil. (1) Původně kancelář města. Přepis Dismas Josef Ignác Hoffer. (1) Původní autor neznámý(Kniebandl, Johann Thadeus?). (1)
Rabel, Fabian(* kol. 1534 – + 26. 12. 1597), purkmistr, zřejmě původní autor starších zápisů. (1) Randlík, Šimon Leopold, městský písař. (1) Reger, Ignác(1741-1828), drahotušský rektor a syn Josefa Regra. (1)
Reger, Josef(1700-1787), drahotušský rektor. (1) Rektoři olomoucké jezuitské koleje a univerzity. (1) Riecke, Viktor Heinrich(1759–1830). (1)
Riesenfelder, Franz a jiní členové jihlavské měšťanské rodiny Riesenfelder. (1) Riesenfelder, Jan a další členové jihlavské měšťanské rodiny Riesenfelder. (1) Riesenfelder, Johann Anton a další autoři, zřejmě z rodiny Riesenfelder. (1)
Rockh, Jan (1) Rockh, Jan, jihlavský měšťan. (1) Rod má jméno po Ledče nad Sázavou, odkud přišel do Jihlavy Václav Letscher. (1)
Rottke, Georg, městský písař. (1) Rottke, J. a Sauer, J.(1618-1639). (1) Rous, Antonín(?). Rychtář a pravděpodobný autor záznamů z poloviny 18. století (1)
Rozpoznány další dvě písařské ruce. (1) Růžička, Jan(1716–1782), od roku 1738 varhaník a později rektor školy v Jaroměřicích. (1) Různí autoři. Přípisy J. P. Cerroniho a A. B. Mitrovského. (1)
Sabin, Matěj, syn Jana Podolského a radní písař do roku 1615, kdy zemřel. (1) Sabotka, F. A.(1757). (1) Šafránek, Pavel, purkmistr. (1)
Saňka, Franc. (1) Saňka, Johan, písař. (1) Scheffer, Vitus(1648–1717). (1)
Schiller, Řehoř. Farář v Bučovicích v letech 1763–1785, zakladatel knihy. (1) Schindler, Martin Franz a další neznámý autor. (1) Scholtz, Jiřík Ignác, písař. Záznam z r. 1696. Ostatní záznamy pořízeny zřejmě dalšími městskými písaři. (1)
Schwoy, František Josef(1742-1806), pravděpodobný autor výpisů. (1) Scintilla, Johan, olomoucký rychtář. Autor původního textu. Autor opisu neznámý(D). (1) Šebesta, Jan Jaroměřský, městský písař. Jiní městští písaři. (1)
Šebesta, Jan, městský písař. (1) Sekurius(Securius), Josef(1617 - 1676?). (1) Setzenschragen. Více autorů většinou členové rodiny Setzenschragenů. (1)
Sibutus, Georgius. Humanista a lékař pocházející ze Saska či Durynska. (1) Sivý, Ondřej(26. 11. 1593–po 1670?), meziříčský měšťan, puškař, v učení od r. 1608. (1) Skřivánek, Pavel Jeroným z Blanska(† 1664) – radní písař města Brna do roku 1646. (1)
Skřivánek, Pavel Jeroným z Blanska(† 1664), radní písař do roku 1646, posléze městský radní. (4) Sokol Václav Brodský(kolem 1561–1616), radní písař v Lipníku. (1) Sokol, Jan, strážnický a lipnický měšťan(zemřel před rokem 1600). (1)
Sokol, Václav mladší(kolem 1588–1644), radní písař v Lipníku. (1) Solín, Václav. (1) Špaček, Karel. Pokračoval v zápisech pro období 1803-1826. (1)
Špaček, Šimon. Obuvnický mistr(zemřel 4.2. 1799). (1) Sponner, Ignác. 1. radní a syndik v letech 1795–1812. (1) Štefan, Ondřej(?) či jiný autor z řad členů Jednoty bratrské. (1)
Sterly, Andreas(1779-1852), jihlavský magistrátní rada. (1) Sterly, Andreas(1779–1852), jihlavský magistrátní rada. (1) Sterly, Andreas(1779–1853), jihlavský historik. (1)
Stolshagius, Caspar. Pocházel z braniborského Bernau, 1587 povolán do Jihlavy za pastora. (1) Strackele, Laurenz(dle Moritze Groliga). (1) Strážnický(Strasnicenides), Jan. (1)
Středovský, Jan Jiří(1679–1713), farář v Pavlovicích u Přerova, barokní historiograf a autor opisu a překladu do latiny. (1) Středovský, Jan Jiří, původní autor. (1) Střelka, Eliáš, radní písař města Třebíče(? – 1574?) a původní autor. (1)
Striss, František, městský písař(pravděpodobný autor). (1) Studoval v Altdorfu, poté působil na faře sv. Jakuba v Jihlavě. (1) Studoval ve Vídni, kde byl Celtovým žákem. (1)
Sturmius se v roce 1573 stal německým písařem v Jihlavě. Zemřel 1582. (1) Sturmius, Bernard. Studoval na univerzitě ve Wittenbergu a v Praze. V letech 1572–1573 řídil školy v Lounech a v Chomutově. (1) Sutor, Sebastian(zemřel 1666). Radní písař města Brna. (1)
Sutor, Sebastian, radní písař a syndik města Brna. Zemřel 1666. (1) Sutor, Sebastian. Radní písař a syndik města Brna. Zemřel 1666. (1) Svítil, František, novoměstský měšťan a příslušník místního významného varhanářského rodu(pozdější zápisy činěny cizí rukou). (1)
Svoboda, Josef, autor opisu(tzv. Chronicon Trebicense. Conscriptum Josepho Swoboda) z roku 1728. (1) Svoboda, Josef, původní autor. (1) Tabernator ze Šternfeldu, Adam Mořic. Vyškovský děkan a olomoucký kanovník. (1)
Tarco, Gregorius. Původem z Litovle. V letech 1581–1585 zřejmě varhaník u sv. Mořice v Olomouci. (1) Tarco, Řehoř, původní autor veršovaného popisu města a veršů o přepadení Litovle husity v roce 1437. (1) Taurinus, Stephanus(Stieröxel, Steirekzel). (1)
Ten rukopis daroval do Horáckého muzea v Novém Městě n. Moravě roku 1908. (1) Text vznikl cca 1592-1596. Tarco původem z Litovle, v 70.–80. letech 16. století zřejmě varhaník olomoucké školy u sv. Mořice. (1) Textorius, Georgius Alexius(?). (1)
Till, Pavel Jan(narozen 1836). (1) Till, Pavel st.(zemřel před 1866), původem mydlář z Lysic na Moravě. (1) Trassler, Joseph Georg. Vydavatel. (1)
Trebitsch, Abraham.(okolo 1759–1837). Narozen v Třebíči, studoval na židovských školách v Mikulově a v Praze. (1) Tüller, Karl Ignatz. Novojičínský obchodník se suknem a šenkovní měšťan. (1) Účastník cesty do Říma v družině ostřihomského arcibiskupa Tomáše Bákocze. (1)
účastník protihabsburského povstání r. 1619–1620. Po věznění zemřel r. 1624. (1) Uničovští faráři. (1) Urbanides, Pavel z Rohatce. Člen Jednoty bratrské. (1)
Urbanides, Pavel, člen Jednoty bratrské. Původní autor. (1) Urbant, Franz (1) V historiografické části rukopisu se nachází více(patrně sedm) písařských rukou (1)
V letech 1620 a 1625 purkmistr. Původně člen Jednoty bratrské(jeho podpis z roku 1617 na svatební smlouvě Mikuláše Drabíka). (1) V pol. 19. století kronika patřila brněnské rodině Prokopových. (1) V roce 1554 získal erb a šlechtický přídomek z Fenixfeldu. Byl autorem vlastní autobiografie. Zemřel v roce 1561. (1)
V roce 1624 převzal puškařskou dílnu ve Valašském Meziříčí po svém zemřelém bratru Jakubovi. (1) V roce 1630 jmenován profesorem v Tübingenu. (1) V zápisech zřejmě pokračovali jeho následovníci. (1)
V záznamech pokračovali jeho následovníci. (1) Václav z Jihlavy. (1) Václav z Jihlavy. Zakladatel knihy a autor zápisů. (1)
Ve 20. letech 17. stol. opustil Prostějov z důvodu provádění protireformace Karlem z Lichtenštejna a usadil se v uherské Levoči. (1) Velius, Caspar Ursinus(Svídnice 1493-Vídeň 1539), humanistický básník, dvorní historiograf a poeta laureatus. (1) Velvarský, Jan Bohuš. Farář. (1)
Více autorů. (1) Vodička, Bartoš, radní písař(zápisy od r. 1614 do r. 1619). (1) Von Walhenheim, Joseph. Autor opisu. (1)
Vrchnostenská kancelář? (1) Vychovatel v rodině Karla staršího ze Žerotína. Od poloviny 90. let 16. století diakon v Holešově. (1) Vykonával funkci komorníka u Jetřicha z Žerotína. Od roku 1605 člen městské rady, v roce 1616 městský rychtář. (1)
Walter, Franciscus, mag. Phil., Bac. Teolg., farář a děkan z Oder(C). (1) Weidlich, Martin Jan, městský písař. (1) Wekebrod, František Xaver(1759–1815), zemský advokát v Olomouci. (1)
Wihr, Kašpar Ignác, hostinský v Brně. (1) Wilhelm, Vincenc Jiří, městský syndik. (1) Winter, J.(1752), purkmistr; Möschner, I. B.(1758-1765), městský syndik. (1)
Wittenbergu a Altdorfu. (1) Wrbietický, Mikuláš. Varhaník ve Slavičíně na počátku 18. století a původní autor. (1) Z jeho zápisů zřejmě částečně vycházel ve své kronice i Hans Kranich. (1)
Zaczkowicz, Pavel. Kvardián minoritského kláštera a původní autor. (2) Zálejský, Jakub Antonín Zálejský, velkomeziříčský městský syndik. Pravděpodobný autor opisu. (1) Záznamy z let 1631-1635 doplněny neznámým autorem. (1)
Zde se seznámil s předními olomouckými humanisty. Od roku 1528 působil ve Vídni. (1) Žídek, Kašpar František Josef. Dodatky pořízené jinými autory. (1) Žídek, Kašpar František Josef. Dodatky pořízené jinými autory. (2)
Zikmundek, Martin(1569-1641). Primátor města Lipníku. Původní autor. (1) Zikmundek, Martin(1569–1641), primátor města Lipníku nad Bečvou. (2) Zikmundek, Martin(1569–1641), původní autor. Primátor města Lipníku nad Bečvou. (1)
Zikmundek, Martin, jeden z původních autorů. (1) Zlobický, Josef Valentin(1743–1810), profesor českého jazyka na vídeňské univerzitě. Hlavní autor. (1) Zlobický, Josef Valentin(1743 - 1810), profesor českého jazyka na vídeňské univerzitě. Pravděpodobný autor výpisů. (1)
Zlobický, Josef Valentin(?),(1743–1810), profesor českého jazyka na vídeňské univerzitě. (1) Zlypivo, Pavel. Narozen 1594(viz vlastní zápis autora v prvním sešitu na. s. 9: (1) Zourek, Jan Ignác(zemřel 4. srpna 1721), tehdejší primátor a zřejmě první autor. (1)